Wie zijn we en wat doen we ?

De akte van oprichting is gepasseerd bij de notaris op 10 augustus 2004 en de inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel in Venlo heeft plaats gevonden op 13 augustus 2004.

De Stichting heeft ten doel:

Het in eigendom, in bruikleen of op enigerlei andere wijze verwerven van historische of hedendaagse voorwerpen, welke als zodanig karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of thans nog gebruikt worden in Merselo en omgeving, zoals archeologische voorwerpen, kleding en klederdracht.Het verzamelen van kennis betreffende deze voorwerpen, het beheren en archiveren en beschrijven en documenteren van die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht. Het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties met verantwoorde beschrijving, kaartsystemen en registers, literatuur en boeken.Het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Merselo en omgeving.Het organiseren van exposities, evenals het beschikbaar stellen van die voorwerpen ten behoeve van het onderwijs of andere het algemene nut beogende instellingen.Het bijeenbrengen van gegevens en documentatie betreffende Merselo en betreffende speciaal met Merselo verband houdende voorwerpen en onderzoekingen en verder datgene wat tot verwezenlijking van het doel dienstig kan zijn.

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De naam.

De naam van Heemkundestichting „’t Raokeliezer” is in de oprichtingsvergadering van 20 april 2004, na een stevige brainstorming, gelanceerd door Jan Marcellis.We waren op zoek naar een oude passende dialectnaam. „’t Raokeliezer” beantwoord hopelijk in vele opzichten aan de verwachtingen en de doelstelling van onze Stichting. De Stichting “raokelt” de historie van Merselo en omgeving op en……door te blijven “raokelen” houden we het vuurtje van de Stichting brandend.Dat de ouderen onder ons ook wel eens op een andere wijze met het “raokeliezer” kennis hebben gemaakt mogen ze altijd zelf komen vertellen op onze bijeenkomsten, want deze zijn toegankelijk voor iedereen.

Bestuur.

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit 6 bestuursleden, t.w.:

Henk Wismans, voorzitter; Wilma  Zegers, secretaresse;  Martien Emonts, penningmeester;
Wim Michels; Johan Zegers, Jose Martens en Cees van den Heuvel.

Bankrekeningnummer Raokeliezer: NL 10 RABO 0140 0392 60.

De Stichting kent geen leden maar deelnemers, daarom kan er ook geen contributie geïnd worden. Financieel is de Stichting dus afhankelijk van donaties, sponsoring, erflaterschappen, subsidies, fondsen, etc. Het bestuur vergadert in de school, waar ook de vergaderingen met de deelnemers plaatsvinden. Iedere maandagavond van de even weken, behalve tijdens vakanties en feestdagen, zijn er inloopavonden van 19.00 – 21.00 uur, waar iedereen welkom is.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close